Tin tức

 • Cách lắp đặt hệ thống tiếp địa chống sét

  Các vật liệu cần chuẩn bị lắp đặt hệ thống tiếp địa chống sét:

  • - Cọc tiếp địa
  • - Cột thu lôi
  • - Dây dẫn xuống
 • Giải pháp chống sét trực tiếp cho nhà tư nhân

  Hàng năm mưa dông kèm sét đánh gây ra những thiệt hại về người và tài sản như gia súc, nhà cửa tại các địa phương, việc trang bị một hệ thống chống sét trực tiếp bảo vệ con người và tài sản cho các đối tượng kể trên có thể thực hiện một cách rất đơn giản và hiệu quả với chi phí cực kỳ hạn chế, tuy nhiên do hạn chế về những hiểu biết, do hạn chế về thông tin và do hạn chế về nguồn cung cấp thông tin hỗ trợ đúng đắn dẫn đến coi thường chủ quan các rủi ro...